Dnia 25 listopada 2021 r. w ramach projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie zespołu interwentów kryzysowych Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego, z naczelnikami i członkami Ochotniczej Straży Pożarnej z Człopy, Tuczna, Piecnika, Marcinkowic, Mirosławca i Szwecji. W trakcie dyskusji omówione zostały możliwości współpracy między Punktem Regionalnego Centrum Kryzysowego, a strażakami OSP.

Strażacy są grupą pomocową najbardziej narażoną na konsekwencje uczestnictwa w zdarzeniach traumatycznych, którymi są pożary, wypadki, próby samobójcze i inne sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu ludzi. Strażacy ochotnicy realizując swoją misję narażają się na niebezpieczeństwo utraty życia a także na doświadczanie ekstremalnego stresu, gdyż są świadkami cierpienia ludzi i zwierząt. To powoduje, że często znajdują się w sytuacjach emocjonalnego kryzysu i w tej grupie ratowniczej istnieje szczególnie wysokie ryzyko rozwinięcia się zaburzeń związanych z doświadczaniem wysokiego natężenia stresu, w tym zespołu stresu pourazowego. Na spotkaniu rozmawiano o mechanizmie powstawania zaburzeń, jego objawach i sposobach radzenia sobie z urazowymi doświadczeniami. Omówiono sposoby motywowania członków Ochotniczej Straży Pożarnej do korzystania ze specjalistów interwencji kryzysowej, szczególnie po udziale  przez nich w traumatycznych akcjach.
Strażacy wyrazili chęć przekazywania informacji o możliwości skorzystania z pomocy.