100 zł miesięcznie tyle wyniesie dodatek do energii elektrycznej dla osób niepełnosprawnych korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował dofinansowanie w formie pomocy pieniężnej, którą można uzyskać, w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub - w przypadku dzieci do 16 roku życia – orzeczenia o niepełnosprawności oraz na podstawie skierowania Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) informującego o tym, że osoba niepełnosprawna korzysta z koncentratora tlenu lub respiratora.

Po złożeniu odpowiedniego wniosku można otrzymać 100 zł miesięcznie w formie dodatku do opłaty za energię elektryczną. Dodatek nie podlega rozliczeniu - nie trzeba okazywać opłaconych rachunków za energię elektryczną.

Wniosek można złożyć elektronicznie na platformie systemu SOW. Nabór wniosków ruszy na przełomie października i listopada, ale dodatek może być przyznany na opłaty poniesione już od dnia 1 lipca 2024 roku. W tym roku wniosek można złożyć aż do końca listopada.

Rozpatrywać wnioski i wypłacać dodatki będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dodatek-z-tytulu-oplaty-za-energie-elektryczna-dla-osob-korzystajacych-z-koncentratora-tlenu-l/