Punkt Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wałczu organizuje udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, rodzinnej oraz w zakresie terapii uzależnień. Pomoc jest bezpłatna, skierowana do osób i rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Specjaliści udzielają pomocy osobom doświadczającym przemocy fizycznej
i psychicznej, posiadającym trudności w adaptacji do nowych sytuacji, z trudnościami emocjonalnymi i poszukującym wsparcia. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna lub osobista.