Dnia 05.06.2024 r. odbyło się spotkanie pracowników PCPR (Ewa Ryczaj – pracownik socjalny, Daniel Piotrowski – pedagog, interwent kryzysowy) z uczniami klas I a i I f  Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz młodzieżą ze świetlicy „Planeta Kreatywna” w Wałczu.
    W ramach spotkania przeprowadzono zajęcia na temat zjawiska przemocy domowej. Angażując do aktywności młodzież, zbudowano i omówiono wraz z nimi definicję agresji
i przemocy oraz konfliktu i przemocy wyszczególniając różnice pomiędzy pojęciami, omówiono rodzaje przemocy, jak rozpoznawać te zjawiska, gdzie szukać pomocy w przypadku ich wystąpienia.  
    W spotkaniu uczestniczyło łącznie 40 uczniów – I a – 23, I f – 17, oraz 6 dzieci uczęszczających na świetlicę. Spotkania trwały 4 x 45 min.