Zapraszamy mieszkańców Powiatu Wałeckiego do uczestnictwa w projekcie „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”

W ramach projektu dla uczestników znajdujących się w kryzysie emocjonalnym jednocześnie będących w stanie chronicznego stresu i napięcia oraz zakłóceń psychosomatycznych proponujemy udział w indywidualnych sesjach i treningach relaksacyjnych.

W ramach spotkania przeprowadzana jest rozmowa i dokonanie wstępnej oceny potrzeb psychologicznych osoby znajdującej się w kryzysie emocjonalnym, rozmowa psychoedukacyjna z beneficjentem projektu w celu wyjaśnienia relacji między problemami natury psychologicznej a reakcjami ciała, przeprowadzanie treningów relaksacyjnych w celu nauki radzenia sobie z napięciem mięśniowym i stresem, przeprowadzanie wizualizacji w celu pomocy w rozwiązaniu problemów będących źródłem kryzysów emocjonalnych.
Osoba prowadząca – Dobrochna Stróżyńska psycholog, terapeuta, couch, hipnoterapeuta, trener w zakresie jogi i zajęć relaksacyjnych.

Dobrochna Stróżyńska