Podnoszenie świadomości młodzieży, o negatywnym wpływie przemocy domowej na funkcjonowanie psychofizyczne, stanowi bardzo ważny czynnik, spośród działań profilaktycznych w tym zakresie. Młodzi ludzie już w bliskiej przyszłości będą tworzyć własne rodziny i zależy nam aby związki kolejnych pokoleń oparte były na partnerskich, pozbawionych elementów siłowych relacjach oraz pozytywnych wzorcach komunikacyjnych.
Dnia 25.04.2024 r. odbyło się spotkanie pracowników PCPR (Ewa Ryczaj – pracownik socjalny, Daniel Piotrowski - pedagog, interwent kryzysowy) z uczniami klas I, II, III I LO w Wałczu. W ramach spotkania przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz dyskusji na temat zjawiska przemocy domowej, ze szczególnym uwzględnieniem tematu przemocy seksualnej. Zbudowano i omówiono wraz z uczniami definicję agresji i przemocy oraz konfliktu i przemocy wyszczególniając różnice pomiędzy pojęciami, omówiono rodzaje przemocy, jak rozpoznawać te zjawiska, gdzie szukać pomocy w przypadku ich wystąpienia, omówiono również procedurę Niebieskiej Karty. Ponadto przekazano uczniom informację o zorganizowanym w ramach kampanii konkursie literackim, zachęcając jednocześnie do udziału w nim. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 92 uczniów. Spotkania trwały 4 x 45 min.
Dziękujemy pani pedagog Barbarze Frejmut oraz psycholog Aleksandrze Pawlik z ww. liceum za pomoc w organizacji spotkań.

Koordynator kampanii Katarzyna Wierzbińska PCPR Wałcz
tel: 720 826 50; 67 345 05 37