Lokalna Kampania Społeczna

Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Powiecie Wałeckim.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu organizuje kampanię przeciwdziałania przemocy domowej od marca do czerwca 2024r.

 

Celem głównym kampanii jest informowanie społeczności powiatu wałeckiego o możliwościach korzystania z pomocy i wsparcia w obszarze   przeciwdziałania przemocy domowej w gminach powiatu i mieście Wałcz. Działania kampanii mają na celu podniesienie poziomu wiedzy, świadomości społecznej i wrażliwości w tym obszarze. 

 

W ramach kampanii zaplanowano następujące działania:

    organizacja konkursu plastycznego dla dzieci szkół podstawowych oraz literackiego dla młodzieży szkół średnich „Wyjdź z pułapki przemocy domowej”,

    przygotowanie i rozpropagowanie ulotek w tematyce kampanii,

    promocja działań służących przeciwdziałaniu przemocy domowej,
w tym ochronę i pomoc dla osób doznających przemocy oraz możliwości interwencji wobec osób stosujących przemoc,

    nagłaśnianie w lokalnych mediach informacji o możliwościach uzyskania pomocy,

    spotkania informacyjne dla różnych grup społecznych –informowanie o miejscach oferujących pomoc, promocja metod konstruktywnych wychowawczych, możliwości reagowania na przemoc,

    upowszechnianie tematyki zjawiska przemocy domowej  (aspekty psychologiczne i prawne) na spotkaniach ze społecznością lokalną.

 

 

Koordynator kampanii Katarzyna Wierzbińska PCPR Wałcz

tel: 720 826 50 ; 67 345 05 37