JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ:
    * otwartą
    * gotową otoczyć troską i opieką  opuszczone i zagubione dziecko  
    * umiesz wesprzeć w trudnych sytuacjach
    * potrafisz stworzyć ciepłą atmosferę domową, dać poczucie bezpieczeństwa, ciepła i bliskości, a ponadto:  
    * masz ciepły dom otwarty na przyjęcie nowego członka rodziny

Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu - poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze.
Pracownicy Centrum przeprowadzą z Państwem wstępną rozmowę oraz poinformują jakie dokumenty są wymagane, aby ubiegać się o pozostanie rodziną zastępczą. Udzielą również informacji, jakie są oczekiwania w stosunku do osób, mających pełnić funkcję rodziny zastępczej, a także, jakie wsparcie rodzina zastępcza może otrzymać.