Wniosek o 500+ przez PUE ZUS – dla osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/ opiekuna prawnego/ opiekuna faktycznego

Sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem, jesteś opiekunem prawnym albo opiekunem faktycznym (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) i chcesz złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500+” ? Możesz to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Przeczytaj instrukcję.

Świadczenie wychowawcze 500+ otrzymasz na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Świadczenie przysługuje niezależnie od Twoich dochodów.

Aby otrzymać wsparcie, złóż wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”(SW-O), przeznaczony dla osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/ opiekuna prawnego/ opiekuna faktycznego.

Pamiętaj

Od 1 lutego 2022 r. będziesz mógł złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy, który rozpoczyna się od 1 czerwca 2022 r. a kończy 31 maja 2023 r. Jeśli teraz pobierasz świadczenie z gminy lub jako osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem pobierasz dodatek wychowawczy z powiatu będzie Ci on nadal wypłacany do 31 maja 2022 r.

Jeśli w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. zacząłeś sprawować pieczę zastępczą nad dzieckiem/ stałeś się opiekunem prawnym/ opiekunem faktycznym, możesz jeszcze złożyć wniosek na aktualny okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca 2021 r. i trwa do 31 maja 2022 r. Możesz też złożyć wniosek do ZUS na ten okres świadczeniowy na dziecko, nad którym zacząłeś  sprawować  pieczę zastępczą / stałeś się jego opiekunem prawnym/ opiekunem faktycznym przed 2022 r., jeśli wcześniej nie złożyłeś wniosku do gminy o świadczenie wychowawcze albo do powiatu o dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego.

Ważne

Jeśli wysłałeś już przez PUE ZUS wniosek o świadczenie wychowawcze (SW-O) i chcesz go skorygować, złóż wniosek ponownie i wprowadź poprawne dane.

Instrukcja do Programu 500+