DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021

DOFINANSOWANIE - 193 147,20 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA - 193 147,20 ZŁ 

Powiat Wałecki przystąpił do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: 12 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym (9 osób) lub umiarkowanym (3 osoby) stopniu niepełnosprawności.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),

- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

- załatwianiu spraw urzędowych,

- nawiązywaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),

- wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Program będzie realizowany od 1 czerwca do 31 grudnia 2021r.

UWAGA! Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu lub pod numerem telefonu 673450536 w dniach i godzinach pracy PCPR.

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wałczu

 

Bożena Terefenko