Dnia 04 stycznia 2022r. została oficjalnie oddana do użytku nowa siedziba Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego, który działa w ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu Projektu „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”.  Projekt  finansowany jest ze środków EFS w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, którego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, w zakresie realizowanego zadania powiatu - poradnictwa specjalistycznego. Powiat Wałecki jest jednym z 6 partnerów Projektu, którego zadaniem jest przeniesienie interwencji kryzysowej na wyższy poziom, tak aby pomoc dla osób, które doznały sytuacji w swoim życiu, które doprowadziły ich do utraty emocjonalnej równowagi, była szybka, w pełni profesjonalna i zapobiegała rozwinięciu się problemów natury psychicznej.
W uroczystym oddaniu pomieszczeń Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego wzięli udział:
Pan Tomasz Sobieraj – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Pani Anna Bańkowska – Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Pani Dorota Rybarska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Starosta Powiatu Wałeckiego – dr Bogdan Wankiewicz, którzy wraz z Panią Bożeną Terefenko – Dyrektor PCPR w Wałczu przecięli wstęgę prowadzącą do Centrum Kryzysowego.
Ponadto w uroczystości wzięli udział: Burmistrz Miasta i Gminy Mirosławiec –  Piotr Pawlik, Sekretarz UM w Wałczu – Magdalena Krawczyk, Wójt Gminy Wałcz – Jan Matuszewski, Przewodniczący Rady Powiatu w Wałczu – Tadeusz Wenio, podinsp. Dorota Sadowska Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego KPP w Wałczu,  Komendant PSP w Wałczu bryg. mgr inż. Dariusz Lubianiec, Z-ca Dyrektor MOPS w Wałczu Grażyna Wiącek, pracownik socjalny MOPS Beata Kida, Kierownik MGOPS w Mirosławcu – Marta Gardzińska, Kierownik MGOPS w Tucznie Emilia Janczewska, specjalista pracy socjalnej w MGOPS w Człopie - Marta Majka-Hyra, Rektor PWSZ w Wałczu Dariusz Skalski, Kierownik Centrum Caritas w Wałczu – Ewa Pastusiak, Dyrektor ZOL w Tucznie Paweł Suski. Nowo wyremontowane pomieszczenia poświęcił Ksiądz Prałat Antoni Badura.

Punkt Regionalnego Centrum Pogotowia Kryzysowego znajduje się obecnie na drugim piętrze skrzydła B  (budynek byłego Szpitala Powiatowego), wejście jest możliwe zarówno od Alei Zdobywców Wału Pomorskiego 54, jak i od dziedzińca (wejście do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego).
Wszelkich informacji udzielają pracownicy PCPR w Wałczu, w którego strukturach Punkt został utworzony.
Tel. kontaktowy: kom 720826500 (od 8.00 do 20.00),
tel. stacjonarne  673450537, 673450548, 673450533 (7.30 – 15.30)