W Wałczu przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym na ul. Okulickiego 22, uruchomiono punkt doradczy "Centrum Wsparcia Integracji" w którym cudzoziemcy mogą bezpłatnie uzyskać porady i informacje na temat:

- legalizacji pobytu;

- radzenia sobie z trudnościami;

- poszukiwania mieszkań pod wynajem;

- spraw administracyjnych i prawnych;

- pomoc w kontaktowaniu się ze służbą zdrowia;

- opieki prawnej, psychologicznej i socjalnej;

- pomoc w zredagowaniu i napisaniu pism urzędowych;

- pomoc w kontaktach z urzędami, instytucjami i placówkami oświatowymi;

- wsparcia dla osób, które doświadczyły dyskryminacji, przemocy lub agresji;

- pomocy w nagłych sytuacjach kryzysowych.

Ponadto obcokrajowcy mogą w punkcie skorzystać bezpłatnie z:

- pomocy prawnej;

- pomocy psychologicznej;

- zajęć edukacyjno-wyrównawczych dla dzieci i młodzieży;

- doradztwa zawodowego;

- wydarzeń kulturalnych i integracyjnych;

- tłumaczenia dokumentów;

- lekcji języka polskiego.