Wyznacza się dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu w zamian za dzień 26 grudnia 2020 r.