POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁCZU

ZAPRASZA NA:

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ ZWIĘKSZYĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE Z GNIEWEM, ZŁOŚCIĄ, AGRESJĄ I/LUB PRZEMOCĄ WOBEC BLISKICH

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

TERMIN: SIERPIEŃ - LISTOPAD 2020 r.

MIEJSCE: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, AL. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 54

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

PUNKT KONSULTACYJNY I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

POKÓJ NR 10

TEL. 67 345 05 37

LUB SEKRETARIAT PCPR

TEL. 67 345 05 36

ZAPRASZAMY OSOBY Z TERENU POWIATU WAŁECKIEGO