Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu w ramach projektu partnerskiego  pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6 prowadzi edukację społeczno-finansową „Aflatoun” dla grupy 11 osób w wieku 13-17 lat.

Moduł programu dla młodzieży – Aflatoun , został opracowany w formie podróży, która ma powodować refleksję nad życiem, nauczyć młodych ludzi rozwiązywania problemów obecnych w ich społeczności, a także nauczyć umiejętności życiowych, które pomogą im się stać zaangażowanymi obywatelami, oraz zarządzać swoimi finansami, przedsięwzięciami i projektami z innymi młodymi ludźmi ze swojej społeczności.

Aflatoun realizowany jest w 109 krajach świata i dotychczas objął swoimi działaniami ok. 3 000 000 dzieci.