Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi rekrutację do projektu Aktywni mieszkańcy  Powiatu Wałeckiego Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Nabór do projektu ma charakter otwarty co umożliwia udział wszystkim zainteresowanym spełniającym kryteria formalne i merytoryczne. Osoby odpowiedzialne za rekrutację będą starały się dotrzeć do osób, które samodzielnie nie przejawiają inicjatywy i są bierne, ale ich sytuacja życiowa uzasadnia i wymaga udziału w projekcie. 

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z §3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Regulamin oraz dokumentacja rekrutacyjna znajduje się w siedzibie oraz na stronie internetowej PCPR.

W przypadku potrzeby indywidualnego spotkania w sprawie rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:  67 345 05 36  bądź na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAPRASZAMY DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH
ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

Projekt 7.1_Formularz zgłoszeniowy do projektu

Projekt 7.1_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Projekt 7.1_Załącznik nr 1_Oświadczenie uczestnika projektu

Projekt 7.1_Załącznik nr 2_Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Projekt 7.1_Załącznik nr 3_Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Projekt 7.1_Załącznik nr 4_Deklaracja dotycząca potwierdzenia statusu na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekciePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu informuje, iż zakończono rekrutację do I etapu projektu, który obejmuje okres od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r.,  w ramach której zakwalifikowano do udziału w projekcie:

 

18 dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (11K / 7M)

12 osób niepełnosprawnych (8K / 4M)