Dnia 28.07.2017r. w sali narad Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu o godzinie 10:00 odbyło się spotkanie z kierownikami OPSów, oddelegowanym funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Wałczu – Panem Waldemarem Baszczynem, Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wałczu - Panem Wojciechem Pastuszakiem oraz Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Wałczu – Panią Jadwigą Kosidło.

W związku z otrzymaniem pisma Wojewody Zachodniopomorskiego tematem narad było przygotowanie się do opracowania procedur obejmujących wszystkie jednostki samorządu terytorialnego na terenie powiatu, określających postępowanie wobec osób bezdomnych w celu zapobieżenia zagrożenia ich życia lub zdrowia. Ustalono, że w połowie sierpnia zostanie zorganizowane kolejne spotkanie w tej sprawie. Zaproponowano, aby skontaktować się z Dyrektorem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Tucznie oraz z noclegownią MONAR w celu pozyskania miejsc interwencyjnych. Poszczególne gminy zdeklarowały się do ponoszenia kosztów związanych z zabezpieczeniem osób bezdomnych w okresie zimowym.