Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu realizuje projekt partnerski pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniach od 17.07.2017r. do 21.07.2017r. w siedzibie PCPRu trener z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Pani Marta Komorowska-Pudło przeprowadziła pierwszą część szkoleń dla kadry w ramach Regionalnej Akademii Rodziny. Zajęcia dotyczyły „Szkoły dla rodziców”, a tematami poruszanymi na spotkaniach były: zasoby rodziców i dziecka, emocje, granice, zasady wychowania, kary i pochwały, współdziałanie, samodzielność, konflikty, rodzeństwo, seksualność dziecka. Kolejne tematy zajęć, które zostaną omówione w drugiej części szkoleń kadry: „Szkoła dla babć i dziadków”, „Szkoła dla narzeczonych” (narzeczeństwo, miłość, płeć, kohabitacja, rodzicielstwo, seksualność), „Praca z małżonkami” (aspekty osobościowe partnerów, małżeństwo i rodzina, komunikacja i konflikty, stres).