W dniu 14.07.2017r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu wraz z Powiatowym Koordynatorem Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Katarzyną Wierzbińską w imieniu własnym oraz pracowników wręczyły kwiaty, złożyły serdeczne życzenia oraz przekazały gratulacje Panu Komendantowi, Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.